Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza

Ekonomia dla ciekawych

Z okazji 20-tej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej klasa 6c miała możliwość wzięcia udziału w ogólnopolskiej lekcji online Jakie korzyści dało Polsce członkostwo w Unii Europejskiej?, która odbyła się 7 maja 2024 r., w godz. 8:55-9:40. 

1 maja 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Tego dnia unijne członkostwo uzyskały także: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Było to największe w historii rozszerzenie UE. Tego dnia w Dublinie (Irlandia pełniła wówczas półroczne przewodnictwo w Radzie UE), przy dźwiękach „Ody do radości” na maszty wciągnięto 25 flag państw unijnych.

Członkowsko w Unii to nie tylko przywileje ale też obowiązki. W związku z tym na lekcji dowiedzieliśmy się:

    Dlaczego powstała Unia Europejska?

    Kiedy Polska przystąpiła do Unii? Dlaczego nie byliśmy w niej od początku?

    Dlaczego Polska otrzymuje pieniądze z budżetu Unii? Gdzie widać efekty tych transferów?

    Dlaczego dochody Polaków są wyższe z powodu członkostwa w Unii?

    Dlaczego dzięki członkostwu szybciej rośnie produkcja (PKB) Polski?

    Jakie inne korzyści daje nam członkostwo w Unii?