Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza

Wizyta w Klubie Senior +

W ramach innowacji pedagogicznej Piątka dla miasta, uczniowie i dyrektorka naszej szkoły Grażyna Hołota, gościli w Klubie Senior + na trzecim już spotkaniu wzmacniającym więzi międzypokoleniowe. Celem spotkania było zaprezentowanie nagrodzonych prac konkursowych, powstałych podczas innowacji, omówienie wszystkich działań związanych z realizacją projektu oraz pozyskanie przez uczniów jak najwięcej informacji o tym, jak żyło się w Kraśniku w latach 50, 60, 70 i 80.

Milena Cielma zaprezentowała swój kunszt artystyczny, uprzyjemniając spotkanie śpiewem i wprowadzając wesoły nastrój. Oliwia Zapalska zaprezentowała swoją konkursową, nagrodzoną prezentację multimedialną „Spacerkiem po Fabrycznym”. Uczestnicy spotkania z klasy: IVB, VIB, VIIA, VIIB i VIIC mieli wiele ciekawych pytań do seniorów. Kiedy uzyskali odpowiedzi wyłonił się obraz Kraśnika z tamtych lat. Uczniowie klasy IVB: Martyna Kwiecień, Alan Posyniak, Hubert Sawczuk, Aleksandra Smok, Weronika Subik, Tymoteusz Szatan, Stanisław Wyka, klasa VIB Emilia Madej, klasa VIIA Damian Staroch, klasa VIIB: Maja Pietroń, Wojciech Widyński, Laura Zdybel, klasa VIIC Martyna Kępa. Dziewczęta z klasy 7a, należące do grupy tanecznej GREEN ANGELS, w składzie: Milena Cielma, Wiktoria Janiec, Róża Przywara, Paulina Smolińska zaprezentowały doskonały układ taneczny.

Uczniowie wyczuwając przyjemny i ciepły klimat panujący u seniorów, serdecznie przyjęci przez kierowniczkę Klubu Seniora + Angelikę Marcinkowską, zaprezentowali się fantastycznie. W nagrodę otrzymali świeżo upieczone gofry z bitą śmietaną i truskawkami.

Były to niezapomniane chwile zarówno dla nas, przedstawicieli Szkoły Podstawowej nr 5, jak i dla członków Klubu Seniora +. Jesteśmy dumni, że nasi uczniowie uczestniczyli w tak wielkim przedsięwzięciu.

Podziękowania za pomoc dla nauczycielki muzyki Barbary Pastuchy składają organizatorzy: Dorota Anders Duda i Elżbieta Rudzińska.