Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza

Konkurs kulturoznawczy z języka niemieckiego rozstrzygnięty!

Zwycięzcami ex aequo są:
Zapalska Oliwia - klasa 7b
Zdybel Laura - klasa 7b
Rzepka Marcel - klasa 7b