Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza

Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa

Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa

przy Szkole Podstawowej  nr 5 w Kraśniku

 
numer rachunku bankowego: 53 1240 2483 1111 0000 3335 1991
 
          Termin składania wniosków: do końca każdego miesiąca
         Termin rozpatrywania wniosków: do 15-tego dnia następnego miesiąca

Artykuły