Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza

O placówce

 linia

 

Dyrekcja szkoły

 • mgr Grażyna Hołota - dyrektor szkoły

 • mgr Małgorzata Plesz - wicedyrektor szkoły

 • mgr Anna Kuśmierz - wicedyrektor szkoły

linia

 

Sekretariat

 • Sercem szkoły jest sekretariat, w którym można uzyskać wszelkie informacje i zapisać dziecko do szkoły.

linia

 

Pedagog szkolny

 • Pomocą w sprawach wychowawczych, dydaktycznych i rodzinnych służy uczniom, rodzicom i nauczycielom pedagog szkolny.

linia

 

Korytarze szkolne

 • Korytarze szkolne są widne, przestronne i ukwiecone.

 • Na przerwie można zagrać w cymbergaja lub w piłkarzyki, a także dowiedzieć się wiele o życiu szkoły, oglądając ekspozycje na tablicach informacyjnych i fotoreportaże na antyramach.

linia

 

Klasopracownie

 • Młodsze dzieci uczą się w ładnych, kolorowych i dobrze wyposażonych klasach.

 • Dla starszych przeznaczone są klasopracownie: przyrodnicze, matematyczne, językowe, historyczna i plastyczna.

 • Mamy również dwie pracownie informatyczne oraz nową, świetnie wyposażoną i często wykorzystywaną salę multimedialną z tablicą interaktywną.

 • Zadbaliśmy o to, by uczniowie siedzieli w ławkach dostosowanych do ich wzrostu.

linia

 

Obiekty sportowe

 • Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w dwóch salach gimnastycznych lub na kompleksie boisk Orlik 2012.

linia

 

Biblioteka szkolna

 • W szkolnej bibliotece można wypożyczyć ciekawą książkę, a wiedzę pogłębić w czytelni, korzystając z Multimedialnego Centrum Informacji.

linia

 

Świetlica

 • Rodzice mogą powierzyć młodsze dzieci pod opiekę pań ze świetlicy, które zapewniają pomoc przy odrabianiu lekcji oraz ciekawe spędzenie czasu.

linialinia

 Stołówka szkolna

 • Chętni rodzice mogą wykupić obiady dla dzieci .

linia