Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza

Ankieta absolwenta

Ankieta dotycząca losów absolwentów SP nr 5 

Drodzy Absolwenci!

W trosce o dobro następnych pokoleń uczniów opuszczających mury naszej szkoły Dyrekcja i Nauczyciele pragną podnosić jakość swojej pracy. Ankieta pomoże nam poznać Wasze opinie o szkole. W tym celu prosimy o udzielenie kilku cennych dla nas informacji, które chcemy wykorzystać w naszej pracy. Ankieta jest anonimowa.

 

Ankietę prosimy wysłać na adres: psp5krasnik@poczta.onet.pl