Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza

Mądraszki - niestraszki czyli jak baśnie z morałem uczą życia

Zaplanowane na kilka miesięcy zajęcia poświęcone baśniom, przygotowały w ramach innowacji pedagogicznej Małgorzata Gontarz i Arleta Sznajder. Zostały na nie zaproszone dzieci z klas II i III, korzystające ze świetlicy. Głównym celem zajęć jest promowanie czytania bajek i baśni wśród dzieci, jako jednego ze sposobów na ich rozwój, zdobywanie wiedzy oraz wprowadzenie w świat literatury. Ważne jest również kształcenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozbudzanie ciekawości, wyobraźni oraz przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, które będą postrzegane jako drogowskazy życiowe, a także uwrażliwianie na odczucia innych osób. Zajęcia są również świetną okazją do rozwijania uzdolnień plastycznych uczniów.Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu, zawsze według określonego schematu. Najpierw uczestnicy słuchają baśni w czytelni biblioteki szkolnej, potem odbywa się rozmowa o postawach baśniowych bohaterów oraz wspólne poszukiwanie i wyjaśnianie morału. Zwieńczeniem każdych zajęć w bibliotece jest quiz sprawdzający zapamiętanie wysłuchanych treści. Uczestnicy zdobywają słodkie punkty, które na zakończenie cyklu zajęć zostaną zsumowane, pozwalając wyłonić i nagrodzić mistrza. Następnie dzieci wykonują w świetlicy prace plastyczne: kolorowanki, wyklejanki, formy przestrzenne, które wymagają kreatywności, cierpliwości i dokładności. Efektem są dzieła stanowiące piękną ozdobę czytelni i świetlicy. 

Artykuły