Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza

Wirtualna galeria

Innowacja przygotowana przez Joannę Kuźmę, skierowana jest do uczniów zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji w zakresie informatyki, języka polskiego, matematyki i przyrody. Głównym celem zajęć jest zapewnienie uczniom zainteresowanym informatyką możliwości pogłębiania wiedzy i umiejętności w tworzeniu grafiki rastrowej i wektorowej. Poznanie formatów plików graficznych i możliwości ich przekształcania. Ponadto rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości. Innowacja skupia się na działaniach motywujących uczniów do wydajniejszej pracy. W mądry i przemyślany sposób wpływa na wyzwalanie w dzieciach ich ukrytych możliwości. Zwiększa wysiłek i efekty pracy, zachęca do działań, które być może nie byłyby nigdy podjęte. Daje szansę każdemu uczniowi wykazać się aktywnością i pomaga odkryć nowe możliwości. Prace wykonywane są na dodatkowych godzinach oraz na wybranych lekcjach informatyki. Chętni uczniowie z klas V-VI rozwijają swoje zainteresowania poprzez samodzielne wykonywanie rysunków w Paint lub Inkscape.

Artykuły